Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése adatkezelőként az egyik fő szempontunk.

Ennek a dokumentumnak az a szerepe, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről a http://VidaLux.eu weboldal használatával összefüggésben, amelyre az alábbiakban "VidaLUX"-ként hivatkozunk.

Tartalom

A kezelt személyes adatok besorolása

Az adatfeldolgozás célja és indoklása 

Az adatai feldolgozásának időtartama

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Személyes adatok továbbítása

Az Ön által élvezett jogok

Fiatalkorúak adatainak védelme

Változások az adatvédelmi szabályzatban

1. A kezelt személyes adatok besorolása

A. Ha Ön az oldal vásárlója, akkor az alábbi személyes adatait kezeljük:

Vezetéknév, keresztnév

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási cím

Kiszállítási cím 

Adatok arra vonatkozóan, hogyan használja az oldalt (például viselkedése / preferenciái / szokásai a honlapon belül.

Valamint bármely más adatkategória, amelyet Ön közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben, a webhelyen keresztül történő megrendelés során vagy bármely más módon ad meg, amely az oldal használatából ered.

Ha Facebook- vagy Google-fiókjával hoz létre felhasználói fiókot weboldalon, akkor az az alkalmazások által megjelenített következő nyilvános profil adatokat dolgozza fel: felhasználónév, e-mail cím.

Ha csak az oldalon elérhető termék megrendelésének befejezése előtt választja a felhasználói fiók létrehozását, akkor a rendszer kéri az Ön e-mail címét, amely alapján automatikusan létrejön egy fiók.

Abban az esetben, ha nem véglegesíti a rendelést, a megadott e-mail címet és egyéb adatokat Ön nem fogjuk tárolni, a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

B. Ha Ön az oldal látogatója, akkor az Ön által megadott személyes adatait kezelni fogja:

Közvetlenül az oldal használatával összefüggésben, például a kapcsolat/kérdések/panasz rovatban megadott adatokkal, amennyiben Ön ily módon megkeres bennünket.

Közvetetten olyan adatok, mint: IP-cím, használt böngésző, böngészés időtartama, keresési előzmények, használt operációs rendszer, nyelv és megtekintett oldalak, teljes URL-ek, a weboldalunkra, az weboldalunkon keresztül és oldalunkról induló kattintások sorozata, a megtekintett/keresett információk vagy termékek, a keresés időtartama, bizonyos oldalak látogatásai, információk az oldalakon való tevékenységre vonatkozóan (pl. görgetés, kattintások, egér mozgatások), felhasználói viselkedési adatok.

2. Az adatfeldolgozás célja és indoklása

A. Ha Ön az oldal vásárlója, személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

az Ön között fennálló szerződéses jogviszony fejlesztéséért, illetőleg az oldalon leadott megrendelés átvételéért, érvényesítéséért, kiszállításáért, számlázásáért, a megrendelés állapotáról történő tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért stb.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és……. között létrejött és a Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződésen alapul. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teheti az Ön és ……… között fennálló szerződéses jogviszony létesítését,

az oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő jogi kötelezettségek teljesítését, ideértve az adóügyi, valamint az archiválási kötelezettségeket is.

Indoklás: Adatainak e célból történő kezelése jogi kötelezettségek alapján szükséges. E célból adatainak megadása szükséges. Az adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teheti jogi kötelezettségeinek teljesítését, és ezáltal lehetetlenné teheti a szolgáltatások nyújtását az oldalon keresztül.

marketingtevékenységre, illetve az oldal által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távközlési eszközzel (e-mail, sms) útján történő továbbítására.

Indoklás: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha úgy dönt, hogy megadja azokat.

Hozzájárulását az adatok ilyen célú kezeléséhez úgy adhatja meg, hogy bejelöli a megfelelő négyzetet a fiók létrehozásakor, vagy a fiók létrehozása után a Fiókadatok részben.

Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget. Ezenkívül leiratkozhat a "fiók adataim" részben. 

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

az oldal működésével kapcsolatos különféle elemzések, beszámolók, fogyasztói preferenciák profiljainak készítése érdekében, elsősorban az oldal által kínált élmény javítása érdekében.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése azon jogos érdeken alapul, hogy az oldal vásárlói élményét folyamatosan javítsák. Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása nem jár negatív következményekkel az Ön számára.

B. Ha Ön az oldal látogatója, [a weboldal tulajdonosa] az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

marketingtevékenységre, illetve a [weboldal tulajdonosa] által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció távközlési eszközzel (e-mail, sms) történő továbbítására az oldalon keresztül.

Indoklás: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha úgy dönt, hogy megadja azokat.

Hozzájárulását az adatok ilyen célú kezeléséhez az oldalon elérhető hírlevél feliratkozási űrlapon a megfelelő négyzet kitöltésével és kipipálásával tudja kifejezni.

Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

panaszok, sérelmek megoldására, valamint a forgalom figyelésére és a weboldal látogatása élményének javítására.

Indoklás: Az Ön adatainak e célból történő kezelése a [webhely tulajdonosának] azon jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa az oldal megfelelő működését, valamint az oldal látogatóinak élményét tartósan javítsa, beleértve a különböző észrevételek, kérdések vagy panaszok megoldását.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása nem jár negatív következményekkel az Ön számára.

3. Az adatai feldolgozásának időtartama

személyes adatait a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges mértékben kezeljük.

Ha Ön ügyfél, az adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, majd azt követően az Önt terhelő jogszabályi kötelezettségek szerint kezeljük (például olyan pénzügyi-számviteli bizonylatok esetében, amelyekre a jogszabályban meghatározott megőrzési ideje a kibocsátás évétől számított 10 év).

Abban az esetben, ha Ön ügyfél, és él a felhasználói fiók törlésének lehetőségével, a "fiók adataim" részben a "fiók törlése" gombra kattintva ezt a műveletet úgy értelmezi, mint az Ön lehetőségét, hogy leiratkozzon azokról a kereskedelmi közleményekről, amelyek révén folyamatosan tájékoztatjuk Önt az oldalon keresztül kínált termékekről és szolgáltatásokról.

Ebben a tekintetben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, többé nem küldünk Önnek ilyen típusú e-maileket és/vagy szöveges üzeneteket.

Szeretnénk azonban tájékoztatni, hogy fiókja törlése nem jár automatikusan a személyes adatainak törlésével.

Ha nem kívánja személyes adatainak feldolgozását, vagy ha adatait törölni szeretné, az alábbi 6. pontban részletezett jogait gyakorolhatja.

Ha kéri a fiók törlését, de azon a számlán legalább egy aktív rendelés van, akkor a számlatörlési kérelmet csak a termékek kiszállítása és az utolsó aktív rendelés véglegesítése után tudjuk rögzíteni.

Ha visszavonja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, a személyes adatainak e célból történő kezelését leállítja, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt kiadott hozzájárulása alapján végzett adatkezelést.

4. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Személyes adatait harmadik félnek nem bocsátjuk bérbe/ nem adjuk el.

Az adatokhoz az üzemeltetőn kívül bizonyos helyzetekben az Adatkezelő által felhatalmazott személyként megnevezett harmadik felek is hozzáférhetnek, éspedig szolgáltatók, szállítók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek.

Szerződés által kötelezettek az adatokat bizalmasan kezelésére, valamint azoknak kizárólag arra az átadási célra történő felhasználására.

Személyes adatait a központi/helyi hatóságoknak is kiadhatjuk, az alábbi példaként felsorolt ​​esetekben:

az oldal kezelésére

olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyeknek nyert díjak vagy egyéb kedvezmények odaítéléséhez, amelyeket az oldal által szervezett különféle 

promóciós kampányokban való részvételük eredményeként szereztek meg;

az oldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartásáért, személyre szabásáért és fejlesztéséért

adatelemzéshez, teszteléshez és kutatáshoz, a felhasználási és tevékenységi trendek nyomon követéséhez, biztonsági funkciók fejlesztéséhez és felhasználói hitelesítéshez

kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal

amikor a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő stb.

5. Személyes adatok továbbítása

A VidaLux  részére megadott személyes adatok továbbíthatók Románián kívülre, de csak az Európai Unió országaiba.

6. Az Ön által élvezett jogok

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően Önt, mint érintettet, az alábbi jogok illetik meg:

a tájékoztatáshoz való jog - a jelen dokumentumban leírtak szerint az ….. által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos részletekhez való jog;

az adatokhoz való hozzáférés joga, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos visszaigazolás a ……, valamint az adatkezelési tevékenységre vonatkozó részletek megszerzésének joga, például az adatok kezelésének módja, az adatkezelés célja, az adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái stb.;

helyesbítéshez való jog - a pontatlan / indokolatlan személyes adatok, valamint a hiányos adatok kiegészítésének indokolt késedelem nélküli helyesbítéséhez való jog;

az adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog ("elfelejtéshez való jog") - bizonyos feltételek mellett alkalmazható; Lehetséges az adatok törlésére irányuló kérést követően ezen adatok anonimizálása (ezzel személyes jellegétől megfosztják) és ezen feltételek mellett folytassák a statisztikai célú feldolgozást;

az adatkezelés korlátozásának joga bizonyos feltételek mellett;

az adathordozhatósághoz való jog - a személyes adatok tagolt, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő kézhezvételéhez való jog, valamint ezen adatok más adatkezelő általi továbbításához való jog, amennyiben az törvényben meghatározott feltételek teljesülnek;

a tiltakozáshoz való jog

- az adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt kérelem elküldésével gyakorolható;

- az érintett sajátos helyzetével összefüggő okokból bármikor, hogy a rá vonatkozó adatokat jogos érdeke alapján vagy közérdekből kezeljék, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést indokoló jogos és kényszerítő indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy a cél valamely jog megalapozása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme;

- bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat direkt marketing céljából dolgozzák fel.

az a jog, hogy ne vonatkozzon rájuk automatikus egyedi döntés, ne vonatkozzanak rájuk kizárólag automatikus adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilalkotást is – alapján hozott döntések, amelyek az érintettre nézve joghatásokat váltanak ki, vagy őt hasonló módon jelentős mértékben érintik;

jogában áll a Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, ha azt szükségesnek véli.

Ha további kérdése van a személyes adatok kezelésének módjával kapcsolatban, valamint a fent említett jogok gyakorlása érdekében, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre:

7. Fiatalkorúak adatainak védelme

tudatosan nem veszi fel a kapcsolatot 18 év alatti személyekkel, és nem gyűjt tőlük információkat. A weboldalnak nem célja, hogy 18 éven aluli személyektől bármiféle információt kérjen.

Ha tévedésből ilyen információk kerülnek a birtokunkba, és értesítenek erről, megfelelő szülői hozzájárulást kérünk ezen információk felhasználásához, vagy ha ez nem lehetséges, töröljük az információkat szervereinkről.

Ha szeretne tájékoztatni arról, hogy 18 éven aluli személyektől kapott információk kerültek a birtokukba, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:

8. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi szabályzat megváltoztatására. A jövőben bekövetkező jelentősebb változásokról e-mailben (lehetőség szerint) vagy az oldalon megjelenő külön üzenetben értesítjük.

Ez a weboldal cookie-kat használ.